ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

HOME > LandScape > # 575289 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 57 คน
LandScape

++ชิลๆปิดเทอมเด็กเที่ยวกระบี่ Canon 5D mark IV วัดมหาธาตุวชิรมงคล++

961347904A2670.JPG

วัดมหาธาตุวชิรมงคล เดิมชื่อวัดบางโทง ตั้งอยู่บ้านบางโทง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 117 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบ สภาพแวดล้อมเป็นสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน

drnikorn M [ ดูกระทู้อื่นของ drnikorn ] - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 10:28 - #575289

อ่าน 1594 : ตอบ 68

เราออกจากอ่าวนางจะไปพักที่ เสด็จนางชีบูติค พังงา แวะที่วัดก่อน
เลนส์ canon 16-35mm F 2.8 กับ canon 70-200mm F 2.8II
โหมด AV
F 8
ISO 100

( 1 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 10:35 #4685604

F 8
1/200
ISO 100
23mm

( 2 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 10:39 #4685605

3

( 3 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 10:42 #4685606

สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2483 ในที่ดินบริจาคของนายเปล้า ทองศิริ นายมั่น เพ่งกิจ และนายน่วม ดำพันธ์ โดยพระสมุห์เส้ง ญาณพโล ร่วมกันพุทธบริษัท ช่วยกันสร้างขึ้นมา และได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนมีฐานะเป็นวัดที่มั่นคง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2496 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2519 มีเจ้าอาวาสปกครองติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 4 รูป เจ้าอาวาสรูปที่ 1 คือ พระสมุห์เส้ง ญาณพโล ปกครองวัดตั้งแต่ ปี 2483 – 2517 รูปที่ 2 พระครูประทีปคุณาธร รูปที่ 3 พระอธิการศึก ตโมนุโท และรูปที่ 4 พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) ปกครองวัดตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

( 4 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 10:48 #4685609

F 8
1/160
ISO 100
16mm

( 5 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 10:51 #4685610

6

( 6 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 10:53 #4685613

7

( 7 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 10:56 #4685614

8

( 8 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 10:58 #4685615

วัดมหาธาตุวชิรมงคลปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร และ รูปเหมือนหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร 9 นิ้ว

( 9 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 11:09 #4685620

10

( 10 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 11:11 #4685623

นับตั้งแต่พระราชวชิรากร มาเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล เมื่อปี 2545 ได้พิจารณาเห็นว่า เสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัดได้ชำรุดทรุดโทรมเป็นจำนวนมาก จึงได้ทำการรื้อถอนอาคารเสนาสนะที่มีอยู่เดิมทั้งหมด ยกเว้นอุโบสถ จำนวน 1 หลัง ดั้งนั้นอาคารเสนาสนะของวัดมหาธาตุวชิรมงคลในปัจจุบัน ล้วนเป็นอาคารเสนาสนะที่ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระราชวชิรากรทั้งสิ้น ยกเว้นอุโบสถหลังเก่า

( 11 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 11:14 #4685624

11

( 12 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 11:17 #4685625

นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาถาวรวัตถุภายในวัดแล้ว พระราชวชิรากร เจ้าอาวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของคณะสงฆ์ จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ ธรรม-บาลี ของพระภิกษุสามเณรของวัดและพระภิกษุสามเณรที่มีความสนใจ ที่จะศึกษา

( 13 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 11:19 #4685626

14

( 14 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 11:21 #4685629

F 8
1/200
ISO 100
18mm

( 15 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 11:24 #4685630

ในปี 2545 ชาวจังหวัดกระบี่ ซึ่งประกอบด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ “๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปี 2549 เพื่อเป็นสถานที่จรรโลงพระพุทธศาสนา โดยเป็นศูนย์รวมสถานที่ศึกษาธรรมของภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานข้าราชการต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการทางศาสนาในด้านต่าง ๆ โดยโครงการนี้ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาและประสานงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของมูลนิธิกาญจนบารมี โดยอยู่ในแผนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ “๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ลำดับที่ 13 ใช้งบประมาณในการดำเนินงานประมาณ 500 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและตกแต่งพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์

( 16 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 11:27 #4685631

17

( 17 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 11:29 #4685632

18

( 18 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 11:30 #4685633

ลองเปลี่ยนมุมมองเทเล เลนส์ 70-200 mm F2.8II
F 8
1/200
ISO 160
70mm

( 19 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 11:35 #4685634

เลนส์เืทเล ถ่ายสนุกโดยเฉพาะเวลาต้องการรายละเอียดในการ compress ภาพ
เลนส์ canon 70-200mm F2.8 II ที่ F 8 ความคมชัดสูง

( 20 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 11:39 #4685635

F 8

( 21 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 12:31 #4685640

นอกจากนี้แล้ว วัดมหาธาตุวชิรมงคลยังเป็นวัดที่ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระบรมโอรสาราช ฯ สยามกฎราชกุมาร ดังนี้

1. ให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถ
2. พระพุทธปฎิมาประจำพระชนมวารฯ ใช้พระนามว่า “พระพุทธทักษิณชัยมงคล”
3. เปลี่ยนชื่อวัดจาก “วัดบางโทง” เป็นวัดมหาธาตุวชิรมงคล” ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อจาก “วัดบางโทง” เป็น “วัดมหาธาตุ - วชิรมงคล” ตามที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549และให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบรรทั้ง 4 หน้าของวิหารที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง เมื่อปี 2559


( 22 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 12:34 #4685642

23

( 23 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 12:36 #4685643

F 2.8
1/1600
ISO 100
115mm

( 24 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 12:45 #4685645

ตามประสาช่างภาพ การ creative เป็นความสนุก อย่างหนี่งของคนถ่ายภาพ
F 2.8

( 25 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 12:49 #4685646

ถึงแม้อากาศร้อน เด็กๆก็สนุกดีครับ

( 26 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 12:51 #4685647

27

( 27 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 12:54 #4685648

ภาพ Monochrome ได้บรรยากาศอีกแบบ

( 28 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 12:56 #4685649

29

( 29 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 12:57 #4685650

30

( 30 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:00 #4685652

31

( 31 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:03 #4685653

F 8
1/160
ISO 100
16mm

( 32 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:05 #4685654

F 2.8
1/40
ISO 1250
16mm

( 33 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:08 #4685655

วัดมหาธาตุวชิรมงคล เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานประกอบพระราชพิธีทรงวางศิลาฤกษ์มหาธาตุเจดีย์ และทรงเททองหล่อ พระพุทธปฎิมากรประจำพระชนมวาร ฯ ตามโครงการ “50 พรรษามหาวชิราลงกรณ” เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548

( 34 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:17 #4685658

F 2.8
1/800
ISO 100
180mm

( 35 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:19 #4685659

36

( 36 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:21 #4685660

งยังเป็นวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดกระบี่ ศูนย์กลางในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของจังหวัดกระบี่ มีการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงหน่วยงานราชต่าง ๆ และเป็นวัดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านพุทธธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่ เจ้าอาวาสมีวัตรปฏิบัติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

( 37 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:25 #4685661

38

( 38 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:27 #4685663

F 2.8
1/800
ISO 100
125mm

( 39 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:47 #4685669

40

( 40 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:49 #4685671

โดยปัจจุบันวัดมหาธาตุวชิรมงคล ในปัจจุบัน มี พระภิกษุจำพรรษา ประมาณ 15 รูป สามเณร 3 รูป และแม่ชีจำนวน 15 คน

( 41 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:54 #4685672

42

( 42 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:55 #4685673

F 2.8
1/500
ISO 100
70mm

( 43 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 13:59 #4685674

44

( 44 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 14:01 #4685675

45

( 45 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 14:03 #4685676

F 2.8

( 46 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 14:04 #4685677

47

( 47 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 14:06 #4685678

48

( 48 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 14:08 #4685679

49

( 49 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 14:13 #4685681

F 2.8
1/1250
ISO 100
155mm

( 50 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 14:19 #4685682

F 8
1/320
ISO 400
17mm

( 51 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 14:22 #4685684

F 2.8
1/2000
ISO 160
90mm

( 52 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 14:25 #4685685

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับ

( 53 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 14:27 #4685686

ได้ภาพสวยหลายภาพเลยครับเด็กๆสนุกสนานไปเลย

( 54 ) vichain M - 125.25.174.234 - 3 Nov 2018 05:40 #4685751

ตามมาเที่ยวครับ มีประวัติความเป็นมาของวัดอย่างละเอียดยิบ
ยอดเยี่ยมมากครับ

( 55 ) sartart M - 110.169.220.112 - 3 Nov 2018 05:40 #4685752

ขอบคุณ คุณ vichain ที่แวะชมครับ
บรรยากาศภายในเยี่ยมมากครับ

( 56 ) drnikorn M - 118.173.168.75 - 3 Nov 2018 10:44 #4685783

ขอบคุณ คุณ sartart ที่แวะชมครับ
วัดสวยงามมากน่าไปเยี่ยมชมสักครั้งครับ

( 57 ) drnikorn M - 118.173.168.75 - 3 Nov 2018 10:51 #4685788

วัดสวยงามครับ มีมุมแนวๆหลายใบเลย ภาพ(8) ถึงเบลอนิดๆ แต่ชอบเป็นพิเศษครับ

( 58 ) funny-haha M - 171.4.249.142 - 3 Nov 2018 14:07 #4685811

ขอบคุณ คุณ funny-haha ที่แวะชมครับ

( 59 ) drnikorn M - 118.173.168.75 - 3 Nov 2018 19:54 #4685841

สวยมากครับ มีมุมสวยๆหลายรูปเลยครับ

( 60 ) wsit M - 27.145.174.104 - 5 Nov 2018 23:00 #4686044

วัดสวยมีมุมเก็บภาพเยอะเลยครับ

( 61 ) kkong M - 134.196.61.67 - 6 Nov 2018 09:50 #4686094

ขอบคุณ คุณ wsit ที่แวะชม
ภาพนี้ผมนอนราบกับพื้นถ่ายมุมต่ำจนลูกๆหัวเราะ แต่สนุกดีครับ

( 62 ) drnikorn M - 118.173.68.227 - 6 Nov 2018 12:34 #4686111

ภาพนี้ผมดึงภาพ under เพื่อโฟกัสที่พระพุทธรูป
F 2.8
1/80
ISO 800
16mm

( 63 ) drnikorn M - 118.173.68.227 - 6 Nov 2018 12:39 #4686113

ใช้เส้นนำสายตา
F2.8
1/250
ISO 100
16mm

( 64 ) drnikorn M - 118.173.68.227 - 6 Nov 2018 12:42 #4686114

ช่วงหลังค่อยๆคิดไปถ่ายไป ไม่รีบเหมือนเมื่อก่อน
ภาพนี้ใช้แนวต้นไม้เป็น Forground เพื่อสร้างมิติ

( 65 ) drnikorn M - 118.173.68.227 - 6 Nov 2018 12:46 #4686116

กระถางเป็นฉากหน้า
F 8
1/320
ISO 320
16mm

( 66 ) drnikorn M - 118.173.68.227 - 6 Nov 2018 12:50 #4686117

compress ด้วยเลนส์เทเล
F 8
1/200
ISO 100
200mm

( 67 ) drnikorn M - 118.173.68.227 - 6 Nov 2018 12:52 #4686118

ขอบคุณ คุณ kkong ที่แวะชม
วัดสวยงาม อลังการมากครับ น่าไปเที่ยวชมครับ

( 68 ) drnikorn M - 118.173.68.227 - 6 Nov 2018 12:55 #4686119
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )