ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

HOME > LandScape > # 575968 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 12 คน
LandScape

พระมหาเจดีย์สีขาวกลางป่าวังน้ำเขียว วัดที่หลวงตามหาบัวเคยมาแล้วถึง 26 ครั้ง กับ5D markIV

947948IMGL2039.JPG

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ณ อำเภอวังน้ำเขียว วัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุพระอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน อยู่ ต.บุตะโก เลยหมู่บ้านไทยสามัคคีขึ้นมามุ่งหน้าไปทางปักธงชัย จะมองเห็นมหาเจดีย์สีขาวตะหง่าในป่าเขียวๆ ปากทางมีป้ายวัด และเข้ามามีร้านอาหารก่อนทางเข้าชื่อครัวครูนิกร เข้าไปไม่ไกว จะถึงวัด ที่รายล้อมด้วยรีสอร์ทต่างๆ แต่มิอาจบดบังพระมหาเจดีย์ได้

drnikorn M [ ดูกระทู้อื่นของ drnikorn ] - 182.232.7.53 - 1 May 2019 22:51 - #575968

อ่าน 1642 : ตอบ 58

คุณป้าน้าอา ของภรรยาอยากมาทำบุญที่วัด คุณเปิ้ลเลยอาสาขับรถมาส่ง
ผมเลยมีโอกาศมาเก็บภาพ
อุปกรณ์
canon 5D mark IV
canon 16-35mm F2.8II
canon 24mm F1.4II
canon 70-200mm F2.8II
canon Extender 2X

( 1 ) drnikorn M - 182.232.7.53 - 1 May 2019 22:59 #4698434

ที่จอดรถกว้างขวางเป็นระเบียบ

( 2 ) drnikorn M - 182.232.7.53 - 1 May 2019 23:01 #4698435

F 8
1/40
ISO100
35mm

( 3 ) drnikorn M - 182.232.7.53 - 1 May 2019 23:03 #4698436

4

( 4 ) drnikorn M - 182.232.7.53 - 1 May 2019 23:04 #4698437

ใช้โหมด AV
F8
ISOAuto

( 5 ) drnikorn M - 182.232.7.53 - 1 May 2019 23:06 #4698438

F 8
1/80
ISO400
29mm

( 6 ) drnikorn M - 182.232.7.53 - 1 May 2019 23:07 #4698439

ความเป็นมาของวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ผู้ดำริในการสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล อุปสมบทครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ที่จังหวัดสุรินทร์ และได้เดินทางธุดง จากจังหวัดสุรินทร์ ไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 1 เดือน 25 วัน ภายหลังได้ญัตติซ้ำอีกครั้งเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๒ โดยมีพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) เป็นพระอุปัชฌาย์ อีก ๖ วันต่อมาจึงเดินทางไปอยู่ศึกษากรรมฐาน ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เป็นเวลา ๑๐ ปีจึงออกจากวัดป่าบ้านตาดวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ แล้วไปอยู่ที่วัดทัพไทย หมู่ที่๑๐ ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

( 7 ) drnikorn M - 182.232.7.53 - 1 May 2019 23:10 #4698440

F 16
1/6
ISO100
16mm
ใช้ขาตั้งกล้องครับ

( 8 ) drnikorn M - 182.232.7.53 - 1 May 2019 23:12 #4698441

ปีพ.ศ.๒๕๔๙ พระอาจารย์โสภา มีอาการอาพาธจึงเดินทางมาจำพรรษาบนเขาสลัดได อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพราะสถานที่แห่งนี้นอกจากอากาศสัปปายะต่อธาตุขันธ์แล้วยังดีต่อการภาวนา แต่เนื่องจากสถานที่นี้อยู่ในเขตอุทานแห่งชาติทำให้ไม่สามารถอยู่ถาวรได้ พระอาจารย์ท่านจึงคิดหาสถานที่ที่ไม่ไกลจากบริเวณนี้มากนักอยู่แทน ประกอบกับท่านเกิดนิมิตฝันว่า แบกบาตรสะพายกลดไปถึงภูเขาสองลูก เมื่อไปยืนหน้าภูเขาก็ปรากฏมีภาษาเขมรขึ้นมาซึ่งแปลเป็นคำภาษาไทยว่า “กระเทือนเลื่อนลั่น” องค์ท่านเองก็ไม่ทราบว่านิมิตนี้หมายถึงกระเทือนเลื่อนลั่นทางดีหรือทางไม่ดีอย่างไร

( 9 ) drnikorn M - 182.232.7.53 - 1 May 2019 23:14 #4698442

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ พระอาจารย์โสภา ได้มาพบที่ดินบริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบันมองเห็นภูเขาเขียวเหมือนกับที่เคยนิมิตเห็นภูเขาสองลูกมาก่อน จึงคิดทำอาศรมสำหรับพักอาศัยชั่วคราว

วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ พระชินวงศาจารย์ เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย-วังน้ำเขียว (ธรรมยุต) ออกหนังสือรับรองที่พักสงฆ์ ที่ จอ. ๐๒/๒๕๕๐

( 10 ) drnikorn M - 182.232.7.53 - 1 May 2019 23:14 #4698443

เจ้าของบ้านไร่ปลายตะวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักสงฆ์บอกถวายไม้ แต่พระอาจารย์โสภา ท่านก็บอกปัดถึง ๓ ครั้ง อยู่มาวันหนึ่งพระอาจารย์ท่านเกิดนิมิตฝันว่า พ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว นั่งรถมาจอดในบริเวณที่พักสงฆ์แห่งนี้ ท่านจึงให้พระอาจารย์อำนวย สุขวัฑฒโน ไปพิจารณาดูว่าไม้นั้นจะสามารถเกิดประโยชน์แก่สมณธรรมอย่างใดได้บ้าง พระอาจารย์อำนวยพิจารณาเห็นว่าไม้นั้นสามารถทำเสาได้ ๓๒ ต้น พระอาจารย์โสภา ท่านใคร่ครวญเกี่ยวกับนิมิตที่พ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว นั่งรถมาจอดในบริเวณที่พักสงฆ์แห่งนี้ ดังนั้นท่านจึงดำริให้นำไม้นั้นมาสร้างศาลาโดยใช้เวลาเพียง ๔ เดือน

( 11 ) drnikorn M - 182.232.7.53 - 1 May 2019 23:16 #4698444

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นวันที่ฉลองศาลาเสร็จเพียง ๑๕ วันและเป็นวันที่พ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว นั่งรถมาที่พักสงฆ์แห่งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกับในนิมิต ท่านอาจารย์จึงทราบทันทีว่า “กระเทือนเลื่อนลั่น” นั้นหมายความว่าอย่างไร

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามวัดว่า “วัดแสงธรรมวังเขาเขียว” พร้อมทั้งประทานพรว่า ขอวัดที่ให้นามแล้วนี้ จงอำนวยประโยชน์เป็นที่พักผ่อน ปฏิบัติธรรม สงบกาย สงบใจ เจริญเป็นอุดมมงคล ให้เกิดความสวัสดีแก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตลอดจิรกาล

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนา อาศัยความตามข้อ ๔ แห่งกำกับกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดแสงธรรมวังเขาเขียว” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

( 12 ) drnikorn M - 182.232.7.53 - 1 May 2019 23:17 #4698445

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบุตะโกเมืองใหม่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ถนนสายกบินทร์บุรี – นครราชสีมา แยกตรงถนน กม. ๖๖ เข้าไปประมาณ ๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ แปลงที่ใช้ก่อสร้างวัด 23 ไร่ และแปลงที่ใช้ก่อสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล 13 ไร่เศษ พระอาจารย์โสภา สมโณ เป็นประธานสงฆ์ พระอาจารย์อำนวย สุขวัฑฒโน เป็นเจ้าอาวาส

( 13 ) drnikorn M - 182.232.7.53 - 1 May 2019 23:18 #4698446

ความสัมพันธ์ระหว่างหลวงตาพระมหาบัว กับวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

ปากช่อง-เขาใหญ่-เขาเขียว-เขาสะแกราช ถึงอ.ปักธงชัย เป็นเส้นทางเดินธุดงคกรรมฐานของพระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาทิ หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม หลวงปู่มหาปิ่น ปญฺญาพโล หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านพ่อลี ธัมธโร หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต หลวงปู่มี ญาณมุนี หลวงปู่ทา จารุธัมโม เป็นต้น รวมถึงหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ขณะในวัยหนุ่มเมื่อมีเวลาว่างจากการศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดคีรีวัลลิ์ วัดศาลาทอง วัดสุทธจินดาวรวิหาร ระหว่างปีพ.ศ.๒๔๗๙-๒๔๘๒ องค์ท่านมักจะปลีกวิเวกมาปากช่อง-เขาใหญ่-เขาเขียว-เขาสะแกราช

( 14 ) drnikorn M - 182.232.3.107 - 1 May 2019 23:31 #4698448

15

( 15 ) drnikorn M - 182.232.3.107 - 1 May 2019 23:33 #4698449

การที่องค์หลวงตาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดจะมีผู้คนเดินทางมาหาตลอดเวลาทำให้ไม่มีเวลาได้พักผ่อนซึ่งองค์ท่านจะได้พักผ่อนร่างกายต่อเมื่อเดินทางอยู่บนรถ เมื่อวัดแสงธรรมวังเขาเขียวก่อตั้งขึ้นโดยลูกศิษย์พระธุดงคกรรมฐาน หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จึงเดินทางมาโดยมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นดังนี้

๑.เพื่อเมตตาต่อคนกรุงเทพฯ คนภาคกลาง และคนภาคตะวันออกที่ต้องการพบองค์ท่านจะได้ใช้เวลาเดินทางน้อยลงไม่ต้องเดินทางไปถึงจ.อุดรธานี

๒.เพื่อเมตตาต่อเทวดาบริเวณปากช่อง-เขาใหญ่-เขาเขียว-เขาสะแกราช สืบต่อปฏิปทาหลวงปู่มั่น ที่เคยมาเมตตาเทวดาที่ถ้ำสาริกาซึ่งเป็นหัวหน้าเทวดาในบริเวณนี้ด้วย

๓.เพื่อเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาได้มีกำลังใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไป

( 16 ) drnikorn M - 182.232.3.107 - 1 May 2019 23:34 #4698451

17

( 17 ) drnikorn M - 182.232.3.107 - 1 May 2019 23:35 #4698452

พ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เมตตาเดินทางมาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตั้งแต่ครั้งแรกวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงครั้งสุดท้ายวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ รวมแล้ว ๒๖ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๒

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๒

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๒

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๒

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๒๒ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๒๓ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๒๔ วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๒๕ วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๒๖ วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๓

( 18 ) drnikorn M - 182.232.10.155 - 1 May 2019 23:36 #4698453

ครั้งสุดท้าย คือ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันนี้หลังจากฉันจังหันที่วัดป่าบ้านตาดเสร็จแล้ว องค์ท่านเดินทางมาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดฆราวาส โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า

“วันนี้ได้มาพบกับพี่น้องทั้งหลายเต็มศาลาวันนี้ เราก็พอใจกับพี่น้องทั้งหลาย แสดงเรื่องธรรม มีธรรม จิตใจมีแต่ธรรมทั้งนั้นเต็มอยู่นี่ วันนี้เรามาสู่ธรรมมาเห็นครูบาอาจารย์ แล้วก็เห็นธรรมด้วยกัน เราก็พอใจ พี่น้องทั้งหลายก็คงจะพอใจ ไม่พอใจมาไม่ได้ มานี้แสดงว่าพอใจมา เราก็ใจเสียสละมาจากอุดรวัดป่าบ้านตาดกี่ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ๔๐ นาที เกือบ ๔ ชั่วโมง มานี้เราก็เสียสละมา เราก็สบายมา แล้วมาพบพี่น้องทั้งหลาย อีกก็สมใจกับเราเสียสละเพื่อพี่น้องทั้งหลายเหมือนกัน

นี่เราก็จะกลับหละ กลับวัดเราได้พบกันได้เห็นได้ยินได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม วันนี้ก็ชื่นตาชื่นใจนะ ทีนี้กลับไปก็ด้วยความชุ่มเย็นในหัวใจเป็นบุญเป็นกุศลหละ”

ในการมาครั้งสุดท้ายนี้องค์หลวงตาได้พูดบอกพระอาจารย์โสภาว่า “เฮาจะไปแล้วเด้อ ต่อไปเฮาซิบ่อได้มาอีก” (เราจะไปแล้วนะ ต่อไปเราจะไม่ได้มาอีก) หลังจากนั้นองค์หลวงตาได้อาพาธและเข้าสู่นิพพานเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554

( 19 ) drnikorn M - 182.232.10.155 - 1 May 2019 23:38 #4698454

20

( 20 ) drnikorn M - 182.232.10.155 - 1 May 2019 23:38 #4698455

21

( 21 ) drnikorn M - 182.232.10.155 - 1 May 2019 23:39 #4698456

F 8
1/320
ISO3200
24mm

( 22 ) drnikorn M - 182.232.10.155 - 1 May 2019 23:41 #4698457

F 22
6s
ISO100
24mm

( 23 ) drnikorn M - 182.232.10.155 - 1 May 2019 23:42 #4698458

24

( 24 ) drnikorn M - 182.232.10.155 - 1 May 2019 23:43 #4698460

F 22
30s
ISO100
24mm

( 25 ) drnikorn M - 182.232.6.133 - 1 May 2019 23:44 #4698462

26

( 26 ) drnikorn M - 182.232.10.139 - 1 May 2019 23:45 #4698464

ภายในอาคารไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า
ผมเดินหามุมทีมีเงาสะท้อนน้ำ เสียดายไม่เห็นมุมพระอาทิตย์ตกดิน

( 27 ) drnikorn M - 182.232.4.135 - 2 May 2019 00:14 #4698466

28

( 28 ) drnikorn M - 182.232.8.83 - 2 May 2019 00:17 #4698467

F 8
5 s
ISO100
24mm

( 29 ) drnikorn M - 182.232.10.27 - 2 May 2019 00:20 #4698469

F 8
30 s
ISO100
24mm

( 30 ) drnikorn M - 182.232.10.27 - 2 May 2019 00:23 #4698471

F 22

( 31 ) drnikorn M - 182.232.1.253 - 2 May 2019 00:25 #4698472

( 32 ) drnikorn M - 182.232.2.201 - 2 May 2019 00:26 #4698473

ภาพจากเลนส์ 70-200mm
F 5.6
1/13 s
ISO12800
160mm

( 33 ) drnikorn M - 182.232.3.71 - 2 May 2019 00:30 #4698474

F 5.6
1/200
ISO 12800
140mm

( 34 ) drnikorn M - 182.232.8.195 - 2 May 2019 00:33 #4698475

35

( 35 ) drnikorn M - 182.232.3.5 - 2 May 2019 00:35 #4698476

36

( 36 ) drnikorn M - 182.232.0.133 - 2 May 2019 00:36 #4698477

400mm

( 37 ) drnikorn M - 182.232.7.209 - 2 May 2019 00:38 #4698478

F 5.6
1/60
ISO 12800
400mm

( 38 ) drnikorn M - 182.232.4.49 - 2 May 2019 00:42 #4698479

ISO 12800

( 39 ) drnikorn M - 182.232.4.115 - 2 May 2019 00:43 #4698480

40

( 40 ) drnikorn M - 182.232.0.65 - 2 May 2019 00:45 #4698481

41

( 41 ) drnikorn M - 182.232.8.69 - 2 May 2019 00:47 #4698482

5.6
1/125
ISO 10000
140mm

( 42 ) drnikorn M - 182.232.7.141 - 2 May 2019 00:49 #4698483

43

( 43 ) drnikorn M - 182.232.7.141 - 2 May 2019 00:51 #4698485

F 5.6
1/60
ISO 10000
70mm

( 44 ) drnikorn M - 182.232.10.145 - 2 May 2019 00:54 #4698486

45

( 45 ) drnikorn M - 182.232.10.145 - 2 May 2019 00:56 #4698487

46

( 46 ) drnikorn M - 182.232.10.145 - 2 May 2019 00:57 #4698488

5.6
1/30
ISO12800
200mm

( 47 ) drnikorn M - 182.232.10.145 - 2 May 2019 01:00 #4698489

เป็นภาพที่ผมชอบมากที่สุดครับ

( 48 ) drnikorn M - 182.232.10.145 - 2 May 2019 01:02 #4698490

แม่ชีบางท่านบวชชีถือศีล 7 วันพักค้างคืนที่วัดเลย

( 49 ) drnikorn M - 182.232.10.145 - 2 May 2019 01:06 #4698492

50

( 50 ) drnikorn M - 182.232.10.145 - 2 May 2019 01:12 #4698493

51

( 51 ) drnikorn M - 182.232.10.145 - 2 May 2019 01:13 #4698494

F8
25 s
ISO100
24mm

( 52 ) drnikorn M - 182.232.10.145 - 2 May 2019 01:14 #4698495

53

( 53 ) drnikorn M - 182.232.10.145 - 2 May 2019 01:15 #4698496

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับ

( 54 ) drnikorn M - 182.232.10.145 - 2 May 2019 01:15 #4698497

เจดีย์สวยครับ

น่าไปแสวงบุญ

( 55 ) บ่าวเอส M - 58.10.64.181 - 2 May 2019 02:01 #4698499

ขอบคุณ คุณ บ่าวเอส ที่แวะชมครับ

( 56 ) drnikorn M - 1.0.192.189 - 2 May 2019 07:42 #4698506

สวยงามครับ ข้อมูลมาเต็มๆ

( 57 ) wsit M - 184.22.17.223 - 2 May 2019 12:25 #4698526

ขอบคุณ คุณ wsit ที่แวะชมครับ
พลังศรัทธา ของประชาชนที่มีต่อ หลวงตา มหาบัว มากมายจริงๆครับ

( 58 ) drnikorn M - 1.0.192.189 - 2 May 2019 13:09 #4698528
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )