ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > TKFanClub > # 576404 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 11 คน
TKFanClub

การเรียนรู้คือการศึกษา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ Master of Business ผู้ดูแลistration Program in Business Innovation Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business ผู้ดูแลistration (Business Innovation Management)
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.ม. (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.B.A. (Business Innovation Management)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้พัฒนาและประยุกต์และนำหลักการ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งระดับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรทางด้านนวัตกรรมการจัดการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีมาตรฐาน คล่องตัวยืดหยุ่น รวดเร็ว


พิชญ์สินี [ ดูกระทู้อื่นของ พิชญ์สินี ] - 223.24.95.34 - 23 Sep 2019 20:49 - #576404

อ่าน 317 : ตอบ 0

Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )