ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

Marketplace

รวมกระทู้ ที่โพสต์โดย can18
1406052 : Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7400 บาท -- can18 M - 0 / 687
Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง

ราคา 7400 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1406050 : Fuji 18F2 สภาพ 99% ราคา 5500 บาท -- can18 M - 0 / 696
Fuji 18F2 สภาพ 99%

ราคา 5500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1406049 : บอดี้ ไม่รวมเลนส์ Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย 11800 บาท -- can18 M - 0 / 689


บอดี้ ไม่รวมเลนส์ Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย

11800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ
..1404662 : Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7400 บาท -- can18 M - 0 / 675
Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง

ราคา 7400 บาท..1404661 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 10800 บาท -- can18 M - 0 / 663
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 10800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ
..1404659 : Fuji 18F2 สภาพ 99% ราคา 5500 บาท -- can18 M - 0 / 686

Fuji 18F2 สภาพ 99%

ราคา 5500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1404658 : บอดี้ ไม่รวมเลนส์ Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย 11800 บาท -- can18 M - 0 / 644
บอดี้ ไม่รวมเลนส์ Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย

11800 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1403390 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 10800 บาท -- can18 M - 0 / 459
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 10800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1403389 : Fuji 18F2 สภาพ 99% ราคา 5500 บาท -- can18 M - 0 / 468
Fuji 18F2 สภาพ 99%

ราคา 5500 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1403388 : บอดี้ ไม่รวมเลนส์ Sony A5100 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 8500 บาท -- can18 M - 0 / 463
บอดี้ ไม่รวมเลนส์ Sony A5100 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย

8500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1403386 : บอดี้ ไม่รวมเลนส์ Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย 11800 บาท -- can18 M - 0 / 456


บอดี้ ไม่รวมเลนส์ Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย

11800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1402040 : Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7400 บาท -- can18 M - 0 / 813

Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง

ราคา 7400 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..


1402039 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 10800 บาท -- can18 M - 0 / 815

Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 10800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ
..1402038 : Fuji 18F2 สภาพ 99% ราคา 5500 บาท -- can18 M - 0 / 838

Fuji 18F2 สภาพ 99%

ราคา 5500 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1402037 : บอดี้ ไม่รวมเลนส์ Sony A5100 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 8500 บาท -- can18 M - 1 / 552
บอดี้ ไม่รวมเลนส์ Sony A5100 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย

8500 บาท..1402036 : บอดี้ ไม่รวมเลนส์ Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย 11800 บาท -- can18 M - 0 / 797
บอดี้ ไม่รวมเลนส์ Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย

11800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1401332 : Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7400 บาท -- can18 M - 0 / 951
Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 7400 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ

..1401331 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 10800 บาท -- can18 M - 0 / 978
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 10800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1401330 : Fuji 18F2 สภาพ 99% ราคา 5500 บาท -- can18 M - 0 / 990
Fuji 18F2 สภาพ 99%
ราคา 5500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1399479 : Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7400 บาท -- can18 M - 0 / 557
Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 7400 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1399478 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 10800 บาท -- can18 M - 0 / 548
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 10800 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1399476 : Fuji 18F2 สภาพ 99% ราคา 5500 บาท -- can18 M - 0 / 570
Fuji 18F2 สภาพ 99%
ราคา 5500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1399474 : Sony Sel 35 F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง 9500 บาท -- can18 M - 0 / 552
Sony Sel 35 F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
9500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1399473 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 11500 บาท -- can18 M - 0 / 528
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย
11500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1399472 : Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย 12500 บาท -- can18 M - 0 / 568
Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย
12500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1395404 : Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7500 บาท -- can18 M - 0 / 88
Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 7500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1395402 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 10800 บาท -- can18 M - 0 / 92
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 10800 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1395401 : Pana 14 f 2.5 สภาพ 95% ราคา 5500 บาท -- can18 M - 0 / 76
Pana 14 f 2.5 สภาพ 95%
ราคา 5500 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1395400 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 11800 บาท -- can18 M - 0 / 74
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย
11800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1395399 : Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย 12800 บาท -- can18 M - 0 / 99
Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย
12800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1395397 : Sony Sel 35 F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง 9500 บาท -- can18 M - 0 / 91
Sony Sel 35 F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
9500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1391556 : Olympus 17F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 8500 บาท -- can18 M - 0 / 197
Olympus 17F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 8500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1391554 : Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7500 บาท -- can18 M - 0 / 184
Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 7500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1391553 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 10800 บาท -- can18 M - 0 / 167
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 10800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1391552 : Pana Leica 15F1.7 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 11500 บาท -- can18 M - 0 / 208
Pana Leica 15F1.7 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 11500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1391549 : เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98% ราคา 6000 บาท -- can18 M - 0 / 214
เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98%
ราคา 6000 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1391545 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 11800 บาท -- can18 M - 0 / 169
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย
11800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1387323 : Olympus 17F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 8500 บาท -- can18 M - 0 / 195

Olympus 17F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 8500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1387322 : Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7500 บาท -- can18 M - 0 / 187

Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 7500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1387321 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 10800 บาท -- can18 M - 0 / 191
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 10800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1387320 : Pana 12-35 F2.8 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 90% ราคา 16700 บาท -- can18 M - 0 / 212
Pana 12-35 F2.8 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 90%
ราคา 16700 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1387319 : เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98% ราคา 6100 บาท -- can18 M - 0 / 203
เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98%
ราคา 6100 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1387318 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 12000 บาท -- can18 M - 0 / 190
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 12000 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1384734 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6200 บาท -- can18 M - 0 / 300
แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 6200 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ

..1384733 : เลนส์ Pana 12-35F2.8 Pana 14-140 Oly 17f1.8 Oly 45F1.8 -- can18 M - 4 / 211
Pana 12-35 F2.8 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 90%

ราคา 16800 บาท

Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95%


ราคา 15200 บาท


Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%


ราคา 10800 บาท


Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 7500 บาท


Olympus 17F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 8700 บาทสนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1384732 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 12300 บาท -- can18 M - 0 / 280
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย


12300 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1380395 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6200 บาท -- can18 M - 0 / 186
แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 6200 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ
..1380394 : Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 14900 บาท Panasonic 14-140 รุ่น -- can18 M - 1 / 164
Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95%


ราคา 14900 บาท
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 10500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ
..1380392 : เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98% ราคา 6200 บาท -- can18 M - 0 / 204
เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98%


ราคา 6200 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1380391 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 12500 บาท -- can18 M - 0 / 209
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย


12500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1380390 : Case Sony RX100 ของแท้ สภาพ 95% 1500 บาท -- can18 M - 0 / 217
Case Sony RX100 ของแท้ สภาพ 95%


1500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1378254 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6200 บาท -- can18 M - 0 / 234
แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 6200 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1378252 : ขาย Pana 14F2.5 Pana 14-140 รุ่น2 และ รุ่น 1 -- can18 M - 2 / 177
Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 15300 บาท


Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%


ราคา 10800 บาท


Pana 14F2.5 สภาพ 95%

ราคา 5500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1378250 : เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98% ราคา 6300 บาท -- can18 M - 0 / 240
เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98%

ราคา 6300 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1378249 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 12900 บาท -- can18 M - 0 / 217
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย


12900 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1378248 : Sony A6000 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 1 พันกว่า ใช้น้อย 13000 บาท -- can18 M - 0 / 276
Sony A6000 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 1 พันกว่า ใช้น้อย


13000 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1376227 : Olympus 45 F 1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7500 บาท -- can18 M - 0 / 120
Olympus 45 F 1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 7500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1376225 : Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan -- can18 M - 1 / 139
Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 15300 บาท
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 10800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ

..1376218 : เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98% ราคา 6300 บาท -- can18 M - 0 / 130
เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98%


ราคา 6300 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1376217 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 13500 บาท -- can18 M - 0 / 123
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย


13500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1376216 : Sony A6000 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 1 พันกว่า ใช้น้อย 13500 บาท -- can18 M - 0 / 172
Sony A6000 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 1 พันกว่า ใช้น้อย


13500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1373078 : Olympus 45 F 1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7500 บาท -- can18 M - 0 / 181
Olympus 45 F 1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 7500 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ
..1373077 : Sony 50F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6500 บาท -- can18 M - 0 / 174
Sony 50F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 6500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1373075 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6200 บาท -- can18 M - 0 / 172
แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 6200 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1373074 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 10800 บาท -- can18 M - 0 / 188
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%


ราคา 10800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1373073 : Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 15300 บาท -- can18 M - 0 / 178
Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95%


ราคา 15300 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1373072 : Cannon G7X M2 สภาพ 100% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง มีประกันถึงปีหน้า 02 19 14500 บาท -- can18 M - 0 / 211
Cannon G7X M2 สภาพ 100% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง มีประกันถึงปีหน้า 02/19


14500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1373070 : Sony RX100M4 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ซื้อ เดือน 8 2017 21300 บาท -- can18 M - 0 / 202
Sony RX100M4 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ซื้อ เดือน 8/2017


21300 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ
..1368431 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6300 บาท -- can18 M - 0 / 161
แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง

ราคา 6300 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

ทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ
..1368429 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 11500 บาท -- can18 M - 0 / 160
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 11500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

ทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..