ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

Marketplace

รวมกระทู้ ที่โพสต์โดย can18
1395404 : Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7500 บาท -- can18 M - 0 / 28
Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 7500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1395402 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 10800 บาท -- can18 M - 0 / 31
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 10800 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1395401 : Pana 14 f 2.5 สภาพ 95% ราคา 5500 บาท -- can18 M - 0 / 19
Pana 14 f 2.5 สภาพ 95%
ราคา 5500 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1395400 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 11800 บาท -- can18 M - 0 / 22
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย
11800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1395399 : Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย 12800 บาท -- can18 M - 0 / 41
Sony A6000สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ชัตเตอร์ 6 พันกว่า ใช้น้อย
12800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1395397 : Sony Sel 35 F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง 9500 บาท -- can18 M - 0 / 31
Sony Sel 35 F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
9500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1391556 : Olympus 17F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 8500 บาท -- can18 M - 0 / 169
Olympus 17F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 8500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1391554 : Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7500 บาท -- can18 M - 0 / 174
Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 7500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1391553 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 10800 บาท -- can18 M - 0 / 162
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 10800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1391552 : Pana Leica 15F1.7 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 11500 บาท -- can18 M - 0 / 183
Pana Leica 15F1.7 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 11500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1391549 : เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98% ราคา 6000 บาท -- can18 M - 0 / 185
เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98%
ราคา 6000 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1391545 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 11800 บาท -- can18 M - 0 / 163
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย
11800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1387323 : Olympus 17F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 8500 บาท -- can18 M - 0 / 187

Olympus 17F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 8500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1387322 : Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7500 บาท -- can18 M - 0 / 178

Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 7500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1387321 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 10800 บาท -- can18 M - 0 / 181
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 10800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1387320 : Pana 12-35 F2.8 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 90% ราคา 16700 บาท -- can18 M - 0 / 193
Pana 12-35 F2.8 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 90%
ราคา 16700 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1387319 : เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98% ราคา 6100 บาท -- can18 M - 0 / 186
เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98%
ราคา 6100 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1387318 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 12000 บาท -- can18 M - 0 / 183
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 12000 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1384734 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6200 บาท -- can18 M - 0 / 291
แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 6200 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ

..1384733 : เลนส์ Pana 12-35F2.8 Pana 14-140 Oly 17f1.8 Oly 45F1.8 -- can18 M - 4 / 206
Pana 12-35 F2.8 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 90%

ราคา 16800 บาท

Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95%


ราคา 15200 บาท


Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%


ราคา 10800 บาท


Olympus 45F1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 7500 บาท


Olympus 17F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 8700 บาทสนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1384732 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 12300 บาท -- can18 M - 0 / 271
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย


12300 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1380395 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6200 บาท -- can18 M - 0 / 182
แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 6200 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ
..1380394 : Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 14900 บาท Panasonic 14-140 รุ่น -- can18 M - 1 / 155
Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95%


ราคา 14900 บาท
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 10500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ
..1380392 : เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98% ราคา 6200 บาท -- can18 M - 0 / 201
เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98%


ราคา 6200 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1380391 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 12500 บาท -- can18 M - 0 / 205
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย


12500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1380390 : Case Sony RX100 ของแท้ สภาพ 95% 1500 บาท -- can18 M - 0 / 209
Case Sony RX100 ของแท้ สภาพ 95%


1500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1378254 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6200 บาท -- can18 M - 0 / 228
แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 6200 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1378252 : ขาย Pana 14F2.5 Pana 14-140 รุ่น2 และ รุ่น 1 -- can18 M - 2 / 171
Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 15300 บาท


Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%


ราคา 10800 บาท


Pana 14F2.5 สภาพ 95%

ราคา 5500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้
โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1378250 : เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98% ราคา 6300 บาท -- can18 M - 0 / 235
เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98%

ราคา 6300 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1378249 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 12900 บาท -- can18 M - 0 / 212
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย


12900 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1378248 : Sony A6000 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 1 พันกว่า ใช้น้อย 13000 บาท -- can18 M - 0 / 269
Sony A6000 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 1 พันกว่า ใช้น้อย


13000 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1376227 : Olympus 45 F 1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7500 บาท -- can18 M - 0 / 115
Olympus 45 F 1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 7500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1376225 : Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan -- can18 M - 1 / 134
Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 15300 บาท
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 10800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ

..1376218 : เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98% ราคา 6300 บาท -- can18 M - 0 / 124
เลนส์ Sony FE 28-70 สภาพ 98%


ราคา 6300 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1376217 : Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย 13500 บาท -- can18 M - 0 / 117
Sony A51000 + 16-50 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 7 ร้อย กว่า ใช้น้อย


13500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1376216 : Sony A6000 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 1 พันกว่า ใช้น้อย 13500 บาท -- can18 M - 0 / 160
Sony A6000 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ชัตเตอร์ 1 พันกว่า ใช้น้อย


13500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1373078 : Olympus 45 F 1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7500 บาท -- can18 M - 0 / 178
Olympus 45 F 1.8 สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 7500 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ
..1373077 : Sony 50F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6500 บาท -- can18 M - 0 / 168
Sony 50F1.8 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 6500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1373075 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6200 บาท -- can18 M - 0 / 169
แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 6200 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1373074 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 10800 บาท -- can18 M - 0 / 185
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%


ราคา 10800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1373073 : Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 15300 บาท -- can18 M - 0 / 174
Pana 14-140 II พร้อมกล่อง รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95%


ราคา 15300 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1373072 : Cannon G7X M2 สภาพ 100% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง มีประกันถึงปีหน้า 02 19 14500 บาท -- can18 M - 0 / 207
Cannon G7X M2 สภาพ 100% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง มีประกันถึงปีหน้า 02/19


14500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1373070 : Sony RX100M4 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ซื้อ เดือน 8 2017 21300 บาท -- can18 M - 0 / 197
Sony RX100M4 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ซื้อ เดือน 8/2017


21300 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ
..1368431 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6300 บาท -- can18 M - 0 / 157
แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง

ราคา 6300 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

ทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ
..1368429 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 11500 บาท -- can18 M - 0 / 157
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 11500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

ทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1368428 : Pana GX7 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง หมดประกันศูนย์ ชัตเตอร์ 3 พันกว่า ใช้น้อย รุุ่นนี้ Made in Japa -- can18 M - 0 / 195
Pana GX7 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง หมดประกันศูนย์ ชัตเตอร์ 3 พันกว่า ใช้น้อย รุุ่นนี้ Made in Japan


11300 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

ทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1368427 : Pana GF9 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ประกันศูนย์ ถึงปีหน้า 07 62 12500 บาท -- can18 M - 0 / 137
Pana GF9 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ประกันศูนย์ ถึงปีหน้า 07/62


12500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

ทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1368426 : Sony A6000 Body สภาพ 95% ชัตเตอร์ 6 พันกว่า 11500 บาท -- can18 M - 0 / 190
Sony A6000 Body สภาพ 95% ชัตเตอร์ 6 พันกว่า


11500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

ทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1368424 : Sony RX100M4 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ซื้อ เดือน 8 2017 21500 บาท -- can18 M - 0 / 145
Sony RX100M4 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ซื้อ เดือน 8/2017


21500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

ทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1366484 : เลนส์มือหมุน Greekster 25F1.8 สภาพ 90% ราคา 1600 บาท -- can18 M - 0 / 189
เลนส์มือหมุน Greekster 25F1.8 สภาพ 90%ราคา 1600 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1366483 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6300 บาท -- can18 M - 0 / 154
แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 6300 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ

..1366481 : PANA 14-140 รุ่น I PANA 14-140รุ่น M2 -- can18 M - 1 / 193
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 11300 บาท
Pana 14-140 II รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 15300 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
..1366480 : Pana 12-35 2.8 Made in Japan สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 18800 บาท -- can18 M - 0 / 176
Pana 12-35 2.8 Made in Japan สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง
ราคา 18800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1366479 : Pana GX7 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง หมดประกันศูนย์ ชัตเตอร์ 3 พันกว่า ใช้น้อย รุุ่นนี้ Made in Japa -- can18 M - 0 / 230
Pana GX7 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง หมดประกันศูนย์ ชัตเตอร์ 3 พันกว่า ใช้น้อย รุุ่นนี้ Made in Japan

11300 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ ..1365380 : OLYMPUS 45F1.8 สีดำ ใหม่มาก สภาพ 99% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7700 บาท -- can18 M - 0 / 152
OLYMPUS 45F1.8 สีดำ ใหม่มาก สภาพ 99% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง

ราคา 7700 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1365378 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6300 บาท -- can18 M - 0 / 134
แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 6300 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1365377 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan Panasonic 20F1.7 สภาพ 99 % -- can18 M - 1 / 154
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 11500 บา
Panasonic 20F1.7 สภาพ 99 % สีเงิน


ราคา 8200 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1365376 : Pana GX7 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง หมดประกันศูนย์ ชัตเตอร์ 3 พันกว่า ใช้น้อย รุุ่นนี้ Made in Japa -- can18 M - 0 / 195
Pana GX7 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง หมดประกันศูนย์ ชัตเตอร์ 3 พันกว่า ใช้น้อย รุุ่นนี้ Made in Japan

11300 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1365375 : Pana G5 Body สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง หมดประกันศูนย์ 7500 บาท -- can18 M - 0 / 174
Pana G5 Body สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง หมดประกันศูนย์

7500 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ


..1363552 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6300 บาท -- can18 M - 0 / 167แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง

ราคา 6300 บาทสนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1363551 : PANA 14-140 รุ่น I PANA 14-140รุ่น II -- can18 M - 1 / 168
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 11800 บาท
Pana 14-140 II รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 15300 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1363549 : Sony SEL 55-210 สีดำ สภาพ 99% 7000 บาท -- can18 M - 0 / 174

Sony SEL 55-210 สีดำ สภาพ 99%


7000 บาท

สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1363548 : Pana GX7 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง หมดประกันศูนย์ ชัตเตอร์ 1 พันกว่า ใช้น้อย รุุ่นนี้ Made in Japa -- can18 M - 0 / 217
Pana GX7 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง หมดประกันศูนย์ ชัตเตอร์ 1 พันกว่า ใช้น้อย รุุ่นนี้ Made in Japan


11300 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1363546 : Pana GF9 + เลนส์ 12-32 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ประกันศูนย์ ถึงปีหน้า 07 62 14800 บาท -- can18 M - 1 / 191
Pana GF9 + เลนส์ 12-32 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ประกันศูนย์ ถึงปีหน้า 07/62


14800 บาท


Sony SEL 55-210 สีดำ สภาพ 99%


7000 บาท


Pana GF9 + เลนส์ 12-32 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ประกันศูนย์ ถึงปีหน้า 07/62


14800 บาท
Pana GX7 สภาพ 95% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง หมดประกันศูนย์ ชัตเตอร์ 1 พันกว่า ใช้น้อย รุุ่นนี้ Made in Japan


11300 บาท
Pana 14-140 II รุ่น 2 Made in Japan สภาพ 95%
ราคา 15300 บาท
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 11800 บาท

แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง

ราคา 6300 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1361651 : Samyang FishEye 8F2.8 Sony สภาพ 95% ราคา 7800 บาท -- can18 M - 0 / 160
Samyang FishEye 8F2.8 Sony สภาพ 95%

ราคา 7800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1361649 : Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95% ราคา 11800 บาท -- can18 M - 0 / 163
Panasonic 14-140 รุ่น 1 Made in Japan สภาพ 95%

ราคา 11800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1361647 : OLYMPUS 45F1.8 สีดำ สภาพ 98% หมดประกันศูนย์ อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7500 บาท -- can18 M - 0 / 159
OLYMPUS 45F1.8 สีดำ สภาพ 98% หมดประกันศูนย์ อุปกรณ์ พร้อมกล่อง

ราคา 7500 บาท
สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1361641 : แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 6800 บาท -- can18 M - 0 / 121
แฟรช Olympus FL 600 R สภาพ 98% อุปกรณ์ พร้อมกล่อง


ราคา 6800 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388
เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1360850 : OLYMPUS 45F1.8 สภาพ 95% หมดประกันศูนย์ อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7000 บาท -- can18 M - 0 / 200
OLYMPUS 45F1.8 สภาพ 95% หมดประกันศูนย์ อุปกรณ์ พร้อมกล่อง ราคา 7000 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้

โทร 089 6831388

เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..1360846 : Samyang FishEye 8F2.8 Sony สภาพ 95% ราคา 7700 บาท -- can18 M - 0 / 176
Samyang FishEye 8F2.8 Sony สภาพ 95% ราคา 7700 บาท


สนใจติดต่อ สามารถ แซ่ลี้ โทร 089 6831388 เช็คประวัติการขาย จากชื่อ และเบอร์โทรได้ครับ..

อบรมถ่ายภาพเบื้องต้น กับ นายตากล้องอบรมถ่ายภาพบุคคล Thai Photo School